Refluks og spiserørsbetennelse

Gastroøsofageal refluks er tilbakestrømming av saltsyre fra magesekken til spiserøret og eventuelt luftrøret. Dette kan gi smerter i øvre del av magen eller brystet, halsbrann og sure oppstøt. Mange opplever slike plager fra tid til annen.

Bilde av limefrukt

Når symptomene gir redusert livskvalitet og det er behov for medikamentell behandling, brukes betegnelsen reflukssykdom.

Årsaker til refluks og spiserørsbetennelse

En vanlig årsak til refluks er at lukkemekanismen mellom magesekken og spiserøret er for slapp, eller at presset fra magen blir stort som ved overvekt eller graviditet. En annen vanlig årsak er spiserørsbrokk, der en liten del av magesekken er kommet ovenfor lukkemekanismen i mellomgulvet.

Personer med refluks har gjerne ikke mer magesyre enn andre, men når saltsyre kommer opp i spiserøret vil det føre til brenning og svie siden slimhinnene i spiserøret tåler mindre syre enn slimhinnene i magesekken. Hos enkelte framkaller dette betennelse i slimhinnen i spiserøret.

Noen legemidler kan øke tendensen til refluks. Dette gjelder legemidler som for eksempel kalsiumantagonister, teofyllin, visse antidepressiva og antikolinergika.

Forekomst av refluks og spiserørsbetennelse

Man regner med at cirka 5-10 % av voksne har reflukssykdom som er så alvorlig at den krever behandling. Langt flere har halsbrann en gang i blant. Symptomene alene er ikke nok for å bestemme om en pasient har betennelse i spiserøret. Dette undersøkes ved gastroskopi, og cirka halvparten av pasientene som henvises til gastroskopi får påvist betennelse i spiserøret. Reflukssykdom kan også forekomme hos barn under 1-1 ½ års alder.

Symptomer på refluks og spiserørsbetennelse

 • Halsbrann/brystbrann er det symptomet som dominerer. Opptrer vanligvis i timen etter måltid og når man legger seg ned.
 • Sure oppstøt og sviende smerter i øvre del av magen er nesten like hyppig.
 • Mange får økte plager ved framoverbøying, tunge løft eller når de legger seg ned.
 • Plagsom hoste kan forekomme.
 • Brystsmerter kan forekomme, og forveksles i noen tilfeller med hjertesykdom.
 • Betennelse i spiserøret kan gi tilleggssymptomer som svelgvansker og nattlig besvær.

Når bør du kontakte lege?

 • Hvis du ofte er plaget av halsbrann og sure oppstøt.
 • Hvis halsbrann og sure oppstøt går utover daglige gjøremål.
 • Hvis du ikke har blitt bedre etter to uker med reseptfrie legemidler, eller du stadig må bruke slike midler.
 • Dersom du har smerter i magen, avføringsforandringer, blodig oppkast, vekttap eller problemer med å svelge.
 • Dersom du har krampelignende smerter i brystet.
 • Hvis du bruker legemidler for reflukssykdom og du opplever bivirkninger eller manglende effekt.

Hva kan du gjøre selv?

 • Spis små og regelmessige måltider.
 • Unngå fete, store måltider og å spise rett før leggetid.
 • Vektreduksjon hvis du er overvektig.
 • Unngå klær og belter som strammer.
 • Unngå arbeidsstillinger der du må sitte framoverbøyd over lengre tid.
 • Slutte å røyke.
 • Begrens inntaket av alkohol, kaffe, syrlige drikker, sure bær eller frukt og sterkt krydret mat.
 • Hev hodeenden på sengen med 15-20 cm, for å redusere refluks om natten.
 • Bruk av tyggegummi gir økt produksjon av spytt som nøytraliserer syren i spiserøret. Enkelte får hjelp av dette.
 • Unngå større fysisk aktivitet rett etter at du har spist.

Behandling av refluks og spiserørsbetennelse

Ved lette refluksplager vil mange klare seg med reseptfrie legemidler. Les mer om egenbehandling under Halsbrann og sure oppstøt.

Reseptpliktige legemidler ved refluks og betennelse i spiserøret har som mål å redusere utskillelsen av syre i magesekken. Det er to hovedgrupper av slike legemidler, H2-blokkere og protonpumpehemmere (PPI).

Dosering av legemidlene kan variere. I noen tilfeller er det anbefalt å bruke medisinen daglig i 4-8 uker, for så å gå over til å ta den ved behov. Noen pasienter har bare behov for medisin en gang i blant, mens andre igjen kan ha behov for daglig behandling over lang tid. Følg den doseringen legen har bestemt for deg.

Oversikt over legemidler ved reflukssykdom

Histamin-2-reseptorblokkere

Disse legemidlene virker ved å blokkere histamin-2-reseptorer, som sitter i vev rundt magesekken. Dette fører indirekte til at det blir mindre magesyre som blir skilt ut i magesekken.

Protonpumpehemmere

Disse legemidlene virker ved å hemme ”syrepumpen” (H+/K+-ATPase), som er avgjørende for å skille ut magesyre i magesekken. Protonpumpehemmere er regnet for å være mer effektive enn histamin H2-reseptorantagonister.

Bør som regel svelges hele. Enkelte av preparatene kan åpnes eller røres ut i vann, men de må ikke knuses eller tygges.

Reseptpliktige legemidler skal kun brukes av de som har fått det forskrevet. Den generelle informasjonen oppgitt her kan avvike fra legens anvisning. Bruk alltid legemiddelet som legen har bestemt. Spesielle forhold kan være knyttet til bruk av legemiddel hos barn, eldre, gravide, ammende og de med visse sykdommer. Dette vurderes av legen i det enkelte tilfellet. For opplysninger om bivirkninger, forsiktighetsregler, samtidig bruk av andre legemidler og andre spesielle forhold, les pakningsvedlegget i Felleskatalogens pasientutgave.

Les mer om refluks og spiserørsbetennelse

Kilder: Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL), Norsk Helseinformatikk (NHI), Felleskatalogen, Norsk legemiddelhåndbok, Tidsskrift for Den norske legeforening.

Oppdatert: Januar 2017