Multidose - løsning for ulike mennesker i ulike situasjoner

Multidose er et enkelt og sikkert hjelpemiddel som passer for mange i ulike situasjoner. Dersom du kunne tenke deg litt hjelp til å huske å ta tablettene dine til rett tid, kan dette være en løsning for deg.

bilde av besteforeldre med barn

Ulike situasjoner der ferdig doserte legemidler kan gjøre hverdagen litt enklere:

  • Når du tar mange legemidler og synes det er litt utfordrende å holde styr på hvilke tabletter du skal ta og til hvilken tid
  • Dersom du selv eller noen i familien din lett glemmer å ta tablettene til det tidspunktet legen har bestemt
  • Ved ferier og reiser, der det kan være greiere å ha med seg en liten rull med ferdig doserte legemidler enn ulike forpakninger med større antall tabletter enn du faktisk trenger
  • Når en aktiv hverdag med jobb, familie og fritidsaktiviteter ikke skal overskygges av eller begrenses av at du må huske å ta legemidler til et bestemt tidspunkt
  • Dersom du er pårørende til barn eller eldre som kan trenge litt hjelp til å klargjøre de dosene de skal ta i løpet av en dag

Multidose gjør at medisineringen din blir enklere og sikrere. Du er sikker på at du får tatt de riktige tablettene, i riktig antall, til det klokkeslettet legen har bestemt. Når tablettene blir pakket av spesialiserte pakkemaskiner styrt av profesjonelt produksjonspersonell, vil dosene være korrekte og helt i tråd med det legen har bestemt. En slik kvalitet vil gjerne ikke kunne oppnås ved manuell håndtering av dosetter, og multidose gir derfor en mye bedre sikkerhet i dine legemiddeldoser. Etter maskinell pakking blir også enhver pose fotografert og kontrollert maskinelt for å sikre at posen inneholder de korrekte tablettene, og at de er helt feilfrie.

Farmasøyten på apoteket går gjennom alle reseptene dine og passer på at legemidlene dine passer sammen og kan tas samtidig. Informer også din fastlege, spesialist eller sykehuslege om at du har multidose. Når du har vært hos lege, må endringene i dine legemidler gis til apoteket med en gang.

Oppdatert: Januar 2016