Slik håndterer du multidose-posene

Når du starter med multidose får du en forklaring som viser hvordan posen åpnes og håndteres, og hvordan du enkelt får oversikten over at du tar riktig dose for rett doseringstidspunkt.

Bilde av hånd som holder multidoserull

Riv av pose(r) for aktuelt doseringstidspunkt.

Riv dosen av rullen

Åpne posen(e) og ta ut innholdet.

Åpne posen og ta ut innholdet

Oppdatert: Januar 2016