Etablere eget Apotek 1

Apotek 1 er Norges ledende apotekkjede, med over 350 apotek fordelt over hele landet

Kjernen for vår virksomhet er kompetanse og kvalitet. Vår ambisjon er å leve opp til vårt slagord ”Vår kunnskap - din trygghet”, i alle våre kundemøter. Apotek 1 sine kunnskapsrike medarbeidere skal gjennom sin rådgivning og oppfølging skape bedre helse og økt velvære for våre kunder.

Som del av Norges største apotekfamilie får du:

Sterk profilering med Apotek 1 skilter på dørene

Som medlemsapotek får du muligheten til å profilere ditt eget apotek som Apotek 1 og gjennom dette bli en del av Norges ledende apotekkjede. Du får også fordelene med å bli del av en av Norges sterkeste og største merkevarenavn.

Veiledning og støtte i etableringsprosessen

Apotek 1 har alltid vært den mest aktive apotekkjeden når det kommer til å etablere nye apotek. Du vil få tilgang på verdifull kunnskap og erfaring i alle fasene knyttet til å etablere apotek. Vi har utviklet gode verktøy og rutiner over mange år og gjennom mange etableringer. Med dette i ryggen kan du ikke være bedre forberedt på veien mot å åpne dørene til ditt nye apotek. Om ønskelig stiller vi også vår erfaring og kapasitet til disposisjon for å bidra med markedsanalyser og søk etter aktuelle lokaler.

Bistand og veiledning i driftsfasen

Som medlem i Apotek 1 har du stor grad av frihet. I tillegg får du også tilgang på de samme driftsressursene som kjedens øvrige apotek. Apotek 1 har godt etablerte driftsrutiner og meget god kjededrift som bidrar til effektive og mer lønnsomme apotek. Gjennom tett oppfølging og veiledning fra Regionsjef under etablering og i videre drift vil apoteket ha de beste forutsetninger for å lykkes.

Gode råd om lokaler og utforming av lokaler

Apotek 1 har omfattende erfaring med etablering, ombygging og relokalisering av apotek. Gjennom våre prosjektledere, arkitekter og dyktige samarbeidspartnere får du tilgang på spesifikk og lang erfaring med planlegging, løsning og bygging av apotek. Dette gjelder alt fra butikklayout til bygningsmessige og tekniske innredningsarbeider.

Du vil få tilgang på kjedens rammeavtaler og ikke minst stilles velutviklet, godt utprøvd, og moderne innredningselementer og løsninger til disposisjon.

Rekruttering og personal

Om du ønsker får du bistand i rekrutterings- og ansettelsesprosessen. Apotek 1 har egne profesjonelle HR- og personalressurser. Du får også tilgang til Apotek 1 sine interne kurs og e-læringsprogrammer.

Markedsføring og kampanjer

Som profilert Apotek 1 får du ta del i omfattende landsdekkende markedsføring med etablert og effektiv kampanjestruktur. Gode kampanjer sørger for stadig aktivitet i apoteket og god kundetilstrømning.

Kvalitetssystem

Tilgang til et oppdatert og effektivt intranett, samt ubegrenset tilgang til Apotek 1 sitt Kvalitetssikringssystem. Intranettet gir tilgang til meldinger og nyheter fra servicekontoret, informasjon om sortiment og kampanjer, samt lenker til relevante og oppdaterte faglig informasjon.

Samarbeidsmodeller

Apotek 1 legger til rette for fleksible samarbeidsformer og modeller. Vi tilpasser løsninger i forhold til eierskap og finansiering. Vi kan tilby fullt kjedesamarbeid eller kun avtale med vår grossist. Utgangspunktet er alltid at vi tar hensyn til den enkeltes ønsker og tilpasser samarbeidet det aktuelle prosjektets totale rammer.

Vi ønsker kontakt med deg som har et eksisterende apotek, som står i startgropen til å etablere eget apotek eller deg som rett og slett går med en drøm om å drive eget apotek.

Ta kontakt med:
Prosjektleder medlemsapotek Khanh Huynh
Telefon: 986 46 689
E-post: kh@apotek1.no