Øyebetennelse/Øyekatarr

Øyebetennelse/Øyekatarr (infeksiøs konjunktivitt) er en betennelsestilstand i den ytterste hinnen i øyet. Tilstanden skyldes bakterier eller virus, og gir ofte rødhet og svie i øyet kombinert med pussdannelse og økt tåreflod.

Bilde av mann som tørker øynenen

Øyebetennelse er svært smittsomt. Smitteoverføring skjer som oftest ved kontakt med hendene ("hånd til øyet"), men smitte kan også komme ved indirekte kontakt med for eksempel øyesminke eller håndkle. Enkelte kan også få øyebetennelse som en følge av en øvre luftveisinfeksjon.

Trange og tette tårekanaler ses som oftest hos spedbarn og kan gi symptomer som ligner på øyebetennelse. Mer informasjon om dette finnes i artikkelen Tette tårekanaler hos barn.

Forekomst av øyebetennelse

Øyekatarr er svært vanlig, og tilstanden er den hyppigste årsaken til at man kontakter lege. Utbrudd av øyekatarr ses særlig i barnehager og helseinstitusjoner.

Symptomer på øyebetennelse

Symptomene vil variere fra person til person. Infeksjonen starter ofte i ett øye, og kan spre seg til det andre øyet i løpet av et par dager.

 • Rødhet/røde øyne 
 • Det renner fra øyet
 • Pussdannelse, særlig tydelig om morgenen med gjenklistrede øyne (mest vanlig dersom øyebetennelsen skyldes bakterier)
 • Lett kløe eller svie
 • En følelse av å ha rusk på øyet

Når bør du kontakte lege?

 • Dersom egenbehandlingsrådene under ikke hjelper. Legen kan vurdere om øyedråper/-salve med antibiotika er nødvendig. 
 • Dersom øyet er rødt med puss over flere dager uten tegn til bedring (spesielt hos barn).
 • Dersom øyebetennelsen gir smerter.
 • Ved øyebetennelse i de første leveuker. Barnet kan ha blitt smittet av mor under fødselen og fått klamydiakonjunktivitt.

Sykdomsforløp ved øyebetennelse

Det tar vanligvis 1-2 dager fra du er smittet til du merker de første symptomene, noe lengre dersom øyekatarren skyldes virus. Som oftest blir du helt bra etter 1-2 uker uten behandling. I svært sjeldne tilfeller kan øyekatarr utvikle seg til en dypere betennelse på hornhinnen (keratitt).

Forebyggende råd mot øyebetennelse

Er du i kontakt med personer som har øyebetennelse, bør du være nøye med håndhygienen. Ikke del håndkle eller øyesminke med noen du vet er smittet. Dersom du er plaget med tørre øyne kan bruk av kunstig tårevæske forebygge øyekatarr (gjelder spesielt for eldre),

Hva kan du selv gjøre?

 • Vask øyet med øyebadevann/fysiologisk saltvann, særlig om morgenen. Bruk sterile tupfere/kompresser og vask fra ytterkanten av øyet og inn mot nesen. I mange tilfeller vil slik vask, i tillegg til god håndhygiene, føre til at øyebetennelsen går over i løpet av et par dager.
 • Bruk av kunstig tårevæske kan lindre svie og ubehag ved øyekatarr forårsaket av virus.
 • Det er ikke anbefalt å bruke kontaktlinser mens du har øyebetennelse.
 • Kast sminken du bruker til daglig da den kan inneholde smitte. Kjøp ny når betennelsen har forsvunnet.

Behandling av øyebetennelse

Bruk av antibiotika er omdiskutert da mer enn halvparten av alle øyebetennelser går over av seg selv i løpet av 1-2 uker. Antibiotika virker dessuten bare på bakterier, og ikke virus. Antibiotika fås kun på resept, og det er legen som vurderer i hvert enkelt tilfelle om det er nødvendig eller ikke å behandle øyebetennelsen. Man kan også få en såkalt "vent-og-se" resept av legen, denne kan hentes ut hvis symptomene ikke avtar etter kort tid.

I følge Folkehelseinsituttets retningslinjer er det ikke grunnlag for å anbefale at barnehagebarn med mild til moderat øyekatarr holdes hjemme av smittevernshensyn. Kun ved kraftig øyekatarr med rikelig pussdannelse bør barnet holdes hjemme inntil pussdannelsen har avtatt. Dersom behandling igangsettes av lege kan barnet gå i barnehagen dagen etter igangsatt behandling. Ansatte i barnehage kan ikke forlange at barn med øyekatarr skal undersøkes eller behandles med antibiotika før de kan få gå tilbake til barnehagen. Ved tvil bør dette drøftes med barnets foresatte.

Aktuelle reseptpliktige legemidler ved øyebetennelse

 • Fucithalmic øyedråper (inneholder fucidinsyre): Dråpene er mer tyktflytende og virkestoffet blir frigjort langsomt. Kan gi litt sløring av synet i begynnelsen, men mindre enn for salve.
 • Kloramfenikol øyedråper/Kloramfenikol Minims øyedråper (endose)/Kloramfenikol øyesalve (inneholder kloramfenikol): Kloramfenikol Minims er små pipetter beregnet for engangsbruk. Siden de ikke inneholder konserveringsmiddel er de egnet for de som må benytte linser under behandlingen. Hvis du i perioder med hyppig drypping unntaksvis bruker samme engangspipette flere ganger, er det viktig å holde spissen ren. Bruk imidlertid aldri en pipette som har vært åpnet mer enn 24 timer.
 • Terramycin-Polymyxin B øyesalve (inneholder oxytetracyklin og polymyxin): Kan gjøre huden rundt øyet ømfintlig for sol. Soling frarådes under kuren og i noen dager etter avsluttet kur.
 • Tobrex Depot øyedråper (inneholder tobramycin)

Reseptpliktige legemidler skal kun brukes av de som har fått det forskrevet. Den generelle informasjonen oppgitt her kan avvike fra legens anvisning. Bruk alltid legemiddelet som legen har bestemt. Spesielle forhold kan være knyttet til bruk av legemiddel hos barn, eldre, gravide, ammende og de med visse sykdommer. Dette vurderes av legen i det enkelte tilfellet. For opplysninger om bivirkninger, forsiktighetsregler, samtidig bruk av andre legemidler og andre spesielle forhold, les pakningsvedlegget i Felleskatalogens pasientutgave.

Riktig bruk av legemidlene

 • Øyesalve gir en forbigående tilsløring av synet, og brukes av den grunn ofte bare om kvelden. Enkelte må likevel bruke salve på dagen.
 • Øyedråper/salver er bare holdbare i 1 måned etter at de er åpnet.
 • Fjern eventuelt puss i øynene før drypping.
 • Drypp øyedråper/legg salve i nedre øyelokksrand og hold øyet lukket i 30 sekunder.
 • Det kan være vanskelig å få dryppe små barn. Forsøk først å få barnet til å ligge eller holde hodet bakover med lukkede øyne. Åpne barnet sitt øye og drypp en dråpe. La barnet lukke øyet igjen og vente litt. Dersom dette heller ikke virker, kan barnet lukke igjen øyet slik at du kan dryppe en dråpe i øyekroken. La barnet blunke inn dråpen.
 • Dersom du skal dryppe flere dråper av det samme legemidlet, må du vente 5 minutter mellom hver dråpe.
 • Få flere gode råd i vår artikkel om riktig bruk av øyedråper og øyesalve
 • Dersom du ikke ser tydelig bedring etter 2-3 døgn, bør du kontakte legen på nytt. Kanskje trenger du en annen type antibiotika enn den du har fått, eller så kan symptomene skyldes noe annet enn en vanlig øyebetennelse.
 • Behandlingen bør i de fleste tilfeller fortsette i 2 døgn etter at symptomene er borte. Dette hindrer at infeksjonen blusser opp igjen.

Les mer om øyebetennelse

Kilder: Folkehelseinstituttet, Norsk Helseinformatikk, Apotekforeningen, Norsk Elektronisk Legehåndbok, Nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten (Helsedirektoratet).

Oppdatert: November 2014