3M maske med tildekket ventil FFP3 8stk

Åndedrettsvern med toveis beskyttelse mot smitte

Maske designet for å begrense brukerens eksponering overfor luftbåren smitte. Den har toveis beskyttelse og beskytter pasienten mot brukerens utåndingsluft. Framstilt av 3M Advanced Electret Filter Material med lav pustemotstand kombinert med effektiv beskyttelse mot sub-mikronpartikler, fint støv, ikke-flyktig damp og biologiske faktorer, f.eks TB, SARS og pandemisk influensa. Masken er FFP3. FFP står for Filtering Facepiece Particulate (Filtrerende halvmaske til beskyttelse mot partikler). 3-tallet står for klasse, dvs. graden av beskyttelse. Det finnes tre klasser: 1, 2, 3, hvor klasse 3 har den høyeste beskyttelsesgraden mot partikler, inkludert dråpekjerner og ikke-flyktige aerosoler. Les bruksanvisningen i pakken for korrekt påsetting.

892,00 kr

Varenummer: 970300