Åndedrettsvern med ventil FFP3 1stk

Åndedrettsvern, filtrerende halvmaske mot faste partikler/aerosoler

3M filtrerende halvmaske er tettsluttende åndedrettsvern beregnet for engangsbruk. Maskene gir en høy filtreringseffekt overfor submikronpartikkler, pollenallergi, allergi mot dyr etc. Testet og møter kravene i NS-EN 149-2001. Kan brukes til å beskytte brukeren mot konsentrasjoner av faste og vannbaserte partikler. Masken reduserer risikoen for innånding av luftbåren smitte, blod og kroppssvæsker. Ved korrekt bruk reduseres samtidig risikoen for smittespredning til andre fra brukerens utåndingsluft.

112,90 kr

Varenummer: 981191