Aciglumin NAF 250mg tabletter 100stk

Ved nedsatt eller manglende saltsyreproduksjon i magesekken

Aciglumin 250 mg tabletter brukes ved nedsatt eller manglende saltsyreproduksjon i magesekken, med symptomer som sug, svie og ubehag i mellomgulvet, sure oppstøt og diaré. Glutaminsyrehydroklorid spaltes i magesekken til glutaminsyre under frigjøring av saltsyre. Saltsyre er viktig for fordøyelsesprosessen i magesekken ved at pH holdes på et riktig nivå. Dette har betydning både for virkningen av fordøyelsesenzymet pepsin, og for å hindre for rask tømming av magesekken til tarmen. Glutaminsyre er en aminosyre som forekommer vanlig i næringsmidler. Bruksrettledning: En til flere tabletter tas til måltidene. Må tas hele eller delte og svelges med rikelig drikke for å unngå etseskader på tenner, munnslimhinne og svelg/spiserør. Må ikke tygges, suges eller knuses. Kan brukes under graviditet og amming da preparatet virker lokalt i magesekken.

174,00 kr

Reseptfritt legemiddel: Maks 1 per kjøp tillatt
Varenummer: 310850