Acticoat 10x10cm 12stk

En sølvbelagt, antimikrobiell bandasje til bruk i sårbunnen

Nanokrystallinsk sølv, gjør at produktet avgir sølvioner til sårvæsken, og skaper en terapeutisk sølvkonsentrasjon på 70ppm. Dreper raskt og effektivt mer enn 150 patogener inklusive MRSA og VRE, og utgjør en langtvirkende antimikrobiell barriere som reduserer faren for kolonisering og utvikling av infeksjoner. Enkel å bruke, kan tilpasses en rekke sårstørrelser og former. Produktet har sølv til minimum 3, respektive 7 dager. Indikasjon: Som en antimikrobiell bandasje på overflatiske til middels dype, kritisk koloniserte eller infiserte sår. Som en barriere mot kontaminering av sår.

2 899,00 kr

Varenummer: 901112