Bard Flip-Flo kateterventil 5stk

Bard Flip-Flo kateterventil er en tappeventil for urinkatetre.

En tappekran/ventil som gjør at brukeren unngår behovet for pose tilknyttet kateteret. Brukeren kan selv tømme kateteret ved behov og dette kan også være gunstig for å opprettholde blæreveggens funksjonalitet. Takket være sin utforming minsker produktet risikoen for smitteoverføring via urene hender, og er enkelt å manøvrere selv for personer med nedsatt bevegelse og styrke i hendene. Ved kraftig demens må forsiktighet utøves. Anbefales for bruk sammenhengende i maks 1 uke.

83,90 kr

Varenummer: 917639