BD Safe Clip pennekanyleklipper 1stk

Pennekanyleklipperen er en engangsbeholder for ca. 1500 pennekanyler

BD Safe Clip klipper enkelt av kanylespissen etter bruk. Sikker oppbevaring av brukte kanylespisser. Et hjelpemiddel for enkelt å fjerne pennekanyle fra insulinpennen etter bruk for å unngå gjenbruk og stikkskader. Kan brukes til kanylelengder fra 4mm - 12,7mm og tykkelse fra 0,25 - 0,36mm. Holdbarhet: Ingen begrensning

97,90 kr

Varenummer: 936621

Nyttige tilleggsprodukter