E-læring grunnkurs i legemiddelhåndtering

Nettbasert kurs i legemiddelhåndtering for helsefagarbeidere.

E-læringskurset gir en grundig innføring i lover og forskrifter, legemiddelformer, legemidler i kroppen, utvalgte sykdomsgrupper og legemidler til disse. Dette er et godt supplement til tradisjonelle 12-timers klasseromskurs for helsepersonell som skal håndtere legemidler, og gir svært god læringseffekt. For å sikre forståelsen underveis, er det lagt inn arbeidsoppgaver etter hver fagdel. Disse må bestås med 80 % for å kunne komme videre til neste del i kurset. Kurset avsluttes med en prøve bestående av 30 spørsmål med svaralternativer, der man må svare riktig på 80 % for å bestå kurset. Ved bestått prøve vil du få tilgang til å skrive ut et kursbevis. Brukernavn/passord vil vanligvis sendes på e-post påfølgende dag ved bestillinger mottatt mandag - fredag. Spørsmål om kurset kan rettes til Kundesenteret, telefon 815 32 040.

987,50 kr

Varenummer: 904155