E-læring Oppfriskningskurs i legemiddelhåndtering

Nettbaserte oppfriskningskurs i legemiddelhåndtering for helsefagarbeidere med bruk av animasjon, tekst, tale og bilder, samt intervjuer med ulike fag

Vårt e-læring oppfriskningskurs innen legemiddelhåndtering gir deg en grundig og brukervennlig innføring i lover og forskrifter, legemidler i kroppen, og sykdomsgruppene hjerte-kar og demens, samt legemidler til disse. E-læringskurset gir deg svært god læringseffekt ved hjelp av tekst, lyd, animasjon og bilder, samt intervjuer med ulike fagpersoner som lege, sykepleier, farmasøyter og inspektør fra Helsetilsynet. For å sikre dokumentasjon og forståelse av gjennomført kurs, er det lagt inn en avsluttende prøve bestående av 30 spørsmål med svaralternativer som du må svare riktig på 80 % for å bestå kurset. Ved bestått prøve vil du få tilgang til å skrive ut et kursbevis. Kurset tas via internett og du trenger PC med lyd. Det tar i underkant av 1 time å spille igjennom kurset, den totale tiden som brukes vil være avhengig av basiskunnskap, samt om du består avsluttende prøve på første forsøk. Du kan logge ut og inn av kurset underveis, kurset vil huske hvor langt du har kommet. Gjennom dette kurset får du en oppfriskning av den teoretiske opplæringen du tidligere har gjennomgått, men praktisk oppfriskning vil du måtte få ved den virksomhet du er tilknyttet. Godkjent kurs gir ikke automatisk bemyndigelse til utdeling av legemidler. Brukernavn/passord vil sendes på e-post påfølgende dag ved bestillinger mottatt mandag - fredag. Spørsmål om kurset kan rettes til Kundesenteret, telefon 815 32 040

737,50 kr

Varenummer: 923183