Fortynnet saltsyre NAF 2 mol/l dråper 100ml

Brukes utblandet med vann som syretilskudd ved syremangel i magesekken

Fortynnet saltsyre 2 mol/l dråper er et reseptfritt legemiddel og kan brukes utblandet med vann som syretilskudd ved syremangel i magesekken. Bruksrettledning for voksne: 15-30 dråper i et glass vann til maten. Bør inntas med sugerør for å beskytte tennene. Må ikke drikkes ublandet! Får man syre i øynene, skyll straks grundig med store mengder vann og kontakt lege.

129,90 kr

Reseptfritt legemiddel: Maks 1 per kjøp tillatt
Varenummer: 330365