Hydrogenperoksid NAF 3% konsentrat til gurglevann 500ml

Beregnet til lett desinfeksjon av munnhulen ved gurgling

Virkningen av hydrogenperoksid skyldes at det via frie oksygenradikaler dannes oksygen når stoffet kommer i kontakt med vevsvæsker. Den desinfiserende effekten varer bare så lenge det frigjøres oksygen. Hydrogenperoksid virker på de fleste bakterier, enkelte virus og har variabel effekt på sopp. Hydrogenperoksid 3 % konsentrat til gurglevann anbefales fortynnet til en brukskonsentrasjon på cirka 0,1 %, som er maksimalt tillatt konsentrasjon i munnpleiemidler. En fortynning som angitt i bruksrettledningen, vil gi en oppløsning med anbefalt brukskonsentrasjon. Bruksrettledning: 5 ml i 3/4-1 glass vann til gurgling av munnhulen. Bør ikke oppbevares med fast tilskrudd kork, på grunn av utvikling av gass (oksygen).

199,00 kr

Varenummer: 907990