Klorhexidin 0,5mg/ml liniment spyleampulle 20x30ml

Til sårdesinfeksjon

Klorhexidin er et reseptfritt legemiddel som inneholder virkestoffet klorheksidin. Klorheksdin dreper eller hemmer tilveksten av ulike type bakterier, og linimentet brukes utvortes til desinfeksjon og rensing av sår. Velegnet til skrubbsår, gnagsår, kutt eller rift. Kan brukes til både voksne og barn. Bruk ikke linimentet inne i øregangen eller ved overfølsomhet (allergi) overfor et av innholdsstoffene. Effekten kan reduseres av såpe, blod, puss og andre organiske stoffer. Spyleampullen benyttes til spyling av småsår. Åpningen på ampullen er utformet slik at man får en konsentrert og treffsikker stråle. Les pakningsvedlegget før bruk.

104,00 kr

Reseptfritt legemiddel: Maks 1 per kjøp tillatt
Varenummer: 395911