Kohle-Compretten 250mg kulltabletter 50stk

Ved akutt forgiftning og diaré ved omgangssyke eller matforgiftning

Kohle-Compretten tabletter er et reseptfritt legemiddel. Tablettene inneholder aktivt kull til behandling av forgiftninger forårsaket av mat, tungmetaller og legemidler som man har fått i seg gjennom munnen. Brukes også mot diaré, for eksempel ved omgangssyke, matforgiftninger og liknende. Det er viktig å ta kulltablettene med én gang man føler seg dårlig, slik at kullet får sugd giftstoffene opp så raskt som mulig. Ved mistanke om forgiftning bør lege eller Giftinformasjonen informeres umiddelbart. Kohle-Compretten skal ikke tas ved diaré med høy feber eller ved forgiftninger forårsaket av insektsmidler og plantevernmidler. Aktivt kull binder til seg et stort antall legemidler, og effekten av disse i kroppen vil dermed hemmes. Bør derfor ikke tas samtidig med andre legemidler. Tablettene kan slemmes opp i vann. Les pakningsvedlegget før bruk.

69,00 kr

Reseptfritt legemiddel: Maks 1 per kjøp tillatt
Varenummer: 439356

Nyttige tilleggsprodukter