Minifom 200mg kapsler 100stk

Bryter ned luftbobler ved økt gassdannelse i mage-tarmkanalen

Minifom er et reseptfritt legemiddel som inneholder virkestoffet antifoam M, som består av dimetikon 1000 og vannfri, kolloidal silika. Kapslene brukes mot økt gassdannelse i mage-tarmkanalen. Ved å virke spenningsnedsettende bryter Minifom ned skum og bobler som dannes i mage-tarmkanalen. Økt gassansamling i mage-tarmkanalen skyldes for det meste nedsvelget luft som danner skum og bobler. Minifom virker lokalt i mage-tarmkanalen og tas ikke opp i kroppen. Full effekt fås etter et par døgns behandling. Den vanlige dosen er én kapsel tre til fire ganger daglig. Kapslene bør svelges hele. Les pakningsvedlegget før bruk.

149,00 kr

Reseptfritt legemiddel: Maks 1 per kjøp tillatt
Varenummer: 152082

Alternative produkter