Multistix 10 SG 2300 100stk

Strimler for analysering av urinprøver.

Urinstixen er enkel å bruke og gir svar på 10 ulike parametre i urinen: Protein, Glukose, Blod, Nitrit, Leukocytter, pH, Ketoner, Spesifikk vekt, Bilirubin og Urobilinogen. Strimlene har analysefelter som ved tørrkjemi reagerer med analytten i prøven og utvikler farge på analysefeltet. Fargeutvikling avleses opp mot fargeskala på boksen for å finne konsentrasjonen. Strimmel kan avleses visuelt eller ved hjelp av Clinitek urinstrimmelinstrument. Brukes ihht pakknings-vedlegget som følger varen.

1 016,00 kr

Varenummer: 845917