Pyrisept 1mg/ml oppløsning 100ml

Til rens/desinfisering av overflatiske sår som rift, kutt, skrubbsår

Pyrisept er et reseptfritt legemiddel som inneholder virkestoffet cetylpyridin, som er et middel som dreper eller hemmer veksten av bakterier og sopparter. Oppløsningen brukes til rensing og desinfisering ved overflatiske sår som skrubbsår, gnagsår, kutt og rifter. Skyll med rikelige mengder på området som skal behandles. Effekten nedsettes av såpe, eventuelle såperester må derfor skylles bort før bruk. Pyrisept skal ikke brukes i ørene eller øynene. Les pakningsvedlegget før bruk.

45,00 kr

Reseptfritt legemiddel: Maks 1 per kjøp tillatt
Varenummer: 442392

Nyttige tilleggsprodukter