Scheriproct 1,3mg/1mg stikkpiller 12stk

Til behandling av hemoroider

Scheriproct stikkpiller er et reseptfritt legemiddel som brukes til behandling av hemoroider i og omkring endetarmsåpningen hos voksne over 18 år. Stikkpillene inneholder prednisolon og cinkokain og virker desinfiserende, smertestillende, kløestillende og helende på slimhinnen i endetarmen. Prednisolon har en kraftig betennelsesdempende virkning, cinkokain er et lokalbedøvende middel som har rask smertestillende effekt. Vanlig dosering: Én stikkpille innføres dypt i endetarmen daglig. Ved sterke smerter kan det innføres to til tre stikkpiller den første dagen. Scheriproct skal ikke brukes de tre første månedene av graviditeten grunnet innholdet av kortikosteroid. Rådfør deg med lege før bruk dersom du er gravid. Stikkpillene oppbevares i kjøleskap (2-8 °C). Kan oppbevares i høyst to måneder ved 25 °C. Les pakningsvedlegget før bruk.

119,90 kr

Reseptfritt legemiddel: Maks 1 per kjøp tillatt
Varenummer: 577617