Solhattinktur NAF dråper 50ml

Ved symptomer på forkjølelse

Solhattinktur dråper er et reseptfritt legemiddel som kan brukes ved symptomer på forkjølelse hos voksne og barn over tolv år. Preparater av solhatt har også vært brukt forebyggende for å hemme utbrudd av forkjølelse. Preparatet er en 10 % tinktur av rot fra smalbladet solhatt og blek solhatt. Uttrekk av solhatt har lang folkemedisinsk tradisjon i forebygging mot og behandling av forkjølelse og lettere infeksjoner, både i Europa og i USA. Mens det tidligere ble antatt at solhatt inneholder stoffer med direkte virkning på virus og bakterier, er oppfatningen nå at de virksomme stoffene har en uspesifikk immunstimulerende effekt, som forsterker kroppens eget forsvar mot infeksjoner. Bruksrettledning: 15-30 dråper i litt vann drikkes to til tre ganger daglig. Anbefales ikke til barn under tolv år.

155,00 kr

Reseptfritt legemiddel: Maks 1 per kjøp tillatt
Varenummer: 310894