A1 termometer febertermometer

a1 febertermometer

Riktig utstyr for å måle feber hos barn og voksne er viktig for å avgjøre hvor alvorlig en infeksjonstilstand er. Høy feber er også en indikasjonsfaktor på om man bør oppsøke lege eller legevakt for nærmere sjekk. a1 har ulike typer for måling i øret, panne, hud eller rektalt. Se også beskyttelseshetter for bedre hygiene.