Nicotinell røykeslutt

Nicotinell er reseptfrie legemidler til bruk ved røykeavvenning. Produktene må ikke brukes ved graviditet eller amming. Ved alvorlig hjerte- og karsykdom skal Nicotinell kun brukes i samråd med lege. Nicotinell inneholder nikotin, og det kan være en viss tilvenningsfare. Les pakningsvedlegget før bruk.