Introduksjonsvideo for medisinkurs fra Apotek 1

Apotek 1 kan tilby nettbaserte legemiddelhåndteringskurs for helsefagarbeidere. Se informasjonsvideo om kurset her.