Multidose – et verktøy for bedre kvalitet og mer effektiv legemiddelhåndtering

Multidose øker kvalitet ved dosering og utlevering av legemidler. I tillegg frigjøres verdifull tid som kan brukes til andre oppgaver. Apotek 1 pakker og leverer multidose hver annen uke til over 50 000 brukere i hele Norge.

Illustrasonsbilde: Multidose

Vi tilbyr pakking av multidose både for private og profesjonelle. Mer informasjon om multidose til privatpersoner finner du her. Enheter i kommunal helsetjeneste som ønsker informasjon om multidose kan ta kontakt med sin kundekontakt (Key Account Manager) eller vårt kundesenter (kundesenter@apotek1.no eller 815 32 040). I løpet av 2014 lanseres elektronisk multidose i samarbeid med Helsedirektoratet, enn fullintegrert elektronisk samhandling mellom fastleger, apotek og pakkesenter.