Legemidler til utlandet

Hvis man skal ha med seg legemidler på utenlandsreise er det flere ting man må tenke på. Noen legemidler krever ekstra dokumentasjon, og er underlagt strenge regler om hvor store mengder som er tillatt å ha med i bagasjen. Her får du gode råd om hva du bør passe på.

Bilde av tabletter

Generelle råd ved flyreiser

  • Ha alltid nødvendige legemidler i håndbagasjen.
  • Legemidler bør som hovedregel oppbevares i originalemballasjen fra produsenten. La apotekets etikett stå på.
  • Sikkerhetsbestemmelsene ved flyreiser omfatter ikke legemidler i tablettform.
  • Legemidler i andre former, som stikkpiller, vagitorier og flytende medisin, kan tas med i tillegg til posen med toalettsaker. Det kreves ikke resept eller kopi av legeerklæring, men du må være forberedt på å godtgjøre at innholdet i beholderne er innenfor reglene, for eksempel ved å smake på innholdet eller ta litt på huden. Du må huske å vise posen med legemidler uoppfordret.
  • Hvis man skal ha med legemidler som skal oppbevares kjølig (for eksempel insulin, og mange typer injeksjonsmedisin) bør dette alltid tas opp med flyselskapet på forhånd.

Les mer om sikkerhetskontrollen på norske flyplasser her. Se også våre temasider om reise. Der har vi samlet våre reiseråd for ulike reisemål.

Reseptpliktige legemidler på reise

Når man har med seg reseptpliktige legemidler på utenlandsreiser bør en alltid være forberedt på å kunne dokumentere at man er den rettmessige eier av legemidlene. Ved passering av den norske grensen vil for eksempel legeerklæring, kopi av resept eller originalemballasjen fra det norske apoteket kunne tjene som dokumentasjon på eierskapet.

Reiser innenfor Schengen og EU/EØS

Innenfor EU/EØS er det tillatt å ta med seg legemidler (unntatt legemidler med narkotiske stoffer og dopingmidler) som er beregnet for maks 1 års forbruk.

Narkotiske stoffer innenfor Schengen

Hvis man skal ta med seg legemidler som inneholder narkotiske stoffer (for eksempel sovemidler, beroligende midler, sterke smertestillende og sentralstimulerende midler) innenfor Schengen kan man ta med for 30 dagers forbruk hvis man har gyldig Schengen-attest. Hvis man skal reise i mer enn 30 dager bør ambassaden/konsulatet til det aktuelle landet kontaktes.

Følgende land er per i dag med i Schengen- samarbeidet: Belgia, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Hellas, Island, Italia, Latvia, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Malta, Monaco, Nederland, Norge, Polen, Portugal, Slovakia, Slovenia, Spania, Sveits, Sverige, Tsjekkia, Tyskland, Ungarn og Østerrike.

Schengen-attest kan skaffes i alle våre apotek mens du venter. Pris er 75 kr (gratis for medlemmer i Apotek 1 kundeklubb). Apoteket som skal utstede attesten trenger følgende dokumentasjon:

  • Passet ditt
  • Dokumentasjon på rekvirent, og navn og styrke på legemiddel. Dersom du har hentet legemidlene på samme apoteket før kan vi finne disse opplysningene i databasen vår. Har du hentet legemidlene på et annet apotek tidligere må du ha med deg legemidlene eller resept/reseptkopi.

Narkotiske stoffer utenfor Schengen

For andre land i EU/EØS som ikke er med i Schengen (for eksempel Storbritannia) kan man ta med legemidler som inneholder narkotiske stoffer (for eksempel sovemidler, beroligende midler, sterke smertestillende og sentralstimulerende midler) for maks 30 dagers forbruk. Dersom du ved utreise fra Norge har behov for å ha med deg legemidler for mer enn en måneds forbruk, må du ha med legeerklæring fra lege i Norge.

Reiser utenfor EU og EØS

Utenfor EU og EØS er det generelt tillatt å ta med seg legemidler (unntatt legemidler med narkotiske stoffer og dopingmidler) som er beregnet for maks 3 måneders forbruk.

Hvis man skal ta med seg legemidler som inneholder narkotiske stoffer (for eksempel sovemidler, beroligende midler, sterke smertestillende og sentralstimulerende midler) er det landet man reiser til sine regler som gjelder. Krav til dokumentasjon og mengde kan variere fra land til land. Av denne grunn anbefales det at man, i god tid før avreise, tar kontakt med landets ambassade/konsulat og får avklart hvilke regler som gjelder.

Hvis landet man skal reise til godtar attester fra apotek kan man få fylt ut et "To whom it may concern"-skjema på apoteket.

Legemidler som er kjøpt i utlandet

I 2016 kom det nye regler for å ta med legemidler kjøpt i utlandet til Norge, som gjelder alle med folkeregistrert adresse i Norge. Uten en medisinsk erklæring fra en norsk lege kan man kun medbringe en mengde som tilsvarer 1 ukes forbruk. Hvis man har en medisinsk erklæring fra en norsk lege kan man ta med legemidler for 1 måneds forbruk.

Les mer:

Kilder: Statens Legemiddelverk (SLV), Avinor

Oppdatert: Mai 2017