Sol og legemidler

Enkelte legemidler kan gjøre at du blir mer ømfintlig overfor sollys enn normalt. Dette kan føre til allergiske hudreaksjoner eller pigmentforandringer når du soler deg. Det er derfor viktig å bruke god solbeskyttelse når du skal oppholde deg i solen.

Sol og legemidler

Når du tar visse legemidler kan du få uønskede reaksjoner i huden hvis du utsetter deg for sterkt sollys. Slike hudreaksjoner kalles fotosensibilisering, og vanligvis er sollyset i lavlandet i Norge ikke sterkt nok for å utløse slike reaksjoner. Blir vi utsatt for høye lysdoser som den sterke vårsola på vinterhud med lite pigment, kan reaksjoner oppstå. Refleksjon fra snø på fjellet eller sjøen, bruk av solarier og reiser til Syden er andre faktorer som kan gi høye nok lysdoser til å gi fotosensibilisering.

Fotosensibilitet

De vanligste reaksjonene ved fotosensibilitet er moderat til kraftig soleksem eller solforbrenning, med kløe, svie og stikking i huden. Noen ganger kan det også bli blemmer og vabler i huden. Utsatte steder som ansikt, hals, hender og føtter rammes oftest, men hudreaksjonene kan også spres til områder som i utgangspunktet ikke har fått sol, som underarmer og legger.

Legemidler som ofte gir fotosensibilitet

Mange vanlige legemidler kan gi overfølsomhet for sollys. Eksempler på dette er:

Antiarytmika (mot hjerterytmeforstyrrelser)

  • Antiarytmika, klasse III: Cordarone (inneholder amiodaron)

Antibiotika/antibakterielle legemidler

Legemidler mot diabetes

Antihistaminer

  • Fentiazinderivater (brukes ved allergiske lidelser og ved kvalme): Phenergan (inneholder prometazin)

Vanndrivende (diuretika)

Legemiddel mot depresjon

Legemiddel mot psykose

  • Haldol (inneholder haloperidol)

NSAID's (smertestillende, betennelses- og hevelsesdempende)

Søk lege om du skulle oppleve hudplager i forbindelse med medisinbruk og soling, men ikke avbryt legemiddelbehandlingen på egen hånd. Noen legemidler kan erstattes med andre som ikke gir bivirkninger i solen.

* Hydroklortiazid brukes også som vanndrivende i kombinasjon med enkelte blodtrykkssenkende legemidler. Disse legemiddelnavnene slutter ofte med Comp eller Plus (for eksempel Enalapril Comp og Atacand Plus).

Forebygging mot fotosensibilitet

Det beste er å beskytte seg mot sollyset om man tror man kan bli utsatt for fotosensibilitet. Solkrem med minst faktor 15 anbefales. I solrike land anbefales minst solfaktor 30. Pass på at solkremen beskytter godt mot både UVA og UVB-stråler og er fotostabil. I tillegg bør man beskytte seg med briller og klær. Det kan være fornuftig å holde seg unna sola når den er på det sterkeste, spesielt mellom klokken 12 og 15.  

Behandling

Fotosensibilitet kan lindres med fuktige, kjølende omslag eller lokalbedøvende midler. Vanligvis forsvinner plagene relativt raskt, men er huden eller øynene svært skadet kan det gi langvarige plager. Du bør kontakte lege dersom du har fått en kraftig forbrenning eller eksem. 

Pigmentflekker

Bruker du p-piller eller andre østrogentilskudd, kan kombinasjonen av hormoner og sollys gi deg brune pigmentflekker, spesielt i ansiktet. For å forebygge pigmentflekker kan du bruke solfaktor 15 eller høyere. I solrike land anbefales minst solfaktor 30. Bruk gjerne solkremen i kombinasjon med en solstift med ekstra høy faktor på utsatte områder som kinn, nese og bryst.

Kilder: Tidsskrift for Den norske legeforening, Norsk Helseinformatikk (NHI), Statens Legemiddelverk, Felleskatalogen

Oppdatert: April 2014